top of page

Mäklarinformation

För dig som är mäklare har vi samlat viktig information.

Allmänt om Brf Linnor

Föreningen äger fastigheten Olivedal 15:5 i Göteborgs kommun. Bostadsrättsföreningen Linnor ligger i Linnéstaden och bildades i sin nuvarande form 2002.

Byggnadsår

1902 efter ritningar av arkitekt Emil Björklund.

 

Antal lägenheter och lokaler

Fastigheten byggdes 1902 och består av två flerbostadshus. En fastighet ligger på Linnégatan 31 och en på Nordhemsgatan 52. Föreningen upplåter 23 lägenheter med bostadsrätt samt 3 lokaler. Lägenhetsfördelningen är 19 st lägenheter á 3 rok och 4 st lägeheter á 2 rok. Byggnadens lägenhetsyta är 1 874 kvm och lokalytan utgör 166 kvm. 

Viktig information

På föreningens hemsida (www.brflinnor.com) finns obligatorisk information gällande underhåll och renovering som berör medlemmen. Renoveringar ska alltid börjas med kontakt via styrelsen eftersom det finns regler som föreningen förhåller sig till men även hur medlemmar ska hantera gemensamma utrymmen under renoveringar.

Viktiga dokument

 

Genomfört underhåll

​Föreningen följer en uppdaterad underhållsplan och innefattar bland annat: 

 • 2007 Fasaderna renoverades mot Linnégatan samt delar av taket samt hissarna för bägge fastigheterna. 

 • 2009 Avloppsstammar filmades utan anmärkning. Stambyte skedde 1979.

 • 2010 Omfattande renovering av trapphusen med ommålning, klinker, armaturer mm byttes/renoverades i samklang med fastighetens stil.

 • 2011 Resterande gemensamhetsutrymmen har fått en väsentlig uppfräschning. Även nya lägenhetsdörrar i tidstypisk stil har installerats. 

 • 2014 Linnégatan fick ett nytt tak och fönster byttes på vindsvåningarna samt nya energieffektiva och klimatsmarta takfläktar installerades på båda fastigheterna.

 • 2015 Omfattande inventering samt fönsterbyte genomfördes.

 • 2016 Genomfördes och godkändes en omfattande OVK med åtgärder i samtliga utrymmen. Två nya lägenheter tillkom i föreningen. Pallkragar för odling monterats på innegården. Stensättning, smidesgrindar och staket efter design av P Askroth samt en fantastisk trädgård mot Linnégatan har anlagts. Underhållsarbeten har skett mot fasad markplan med lagning och målning samt ny port till cykelrum. Porttelefoner vid entréer och svarsdosor i lägenheterna byttes ut.  

 • 2017 Översyn av föreningens värmesystem samt det installerades ett expansionskärl till värmesystemet för automatisk påfyllning. Åtgärder för ökad trivsel genomfördes i främst miljö- och återvinningsrum. 

 • 2018 Spolning av stammar (vatten och avlopp) samt energioptimering inklusive åtgärder av föreningens värmesystem samt radiatorer i samtliga lägenheter och lokaler. 

 • 2019 Energioptimering inklusive åtgärder.

 • 2020 Renovering av granittrapport och golv på Nordhemsgatan 52. 

Ekonomi

Hyreslokalerna står för ca 30% av de totala intäkterna till föreningen. Föreningens belåning per m² är låg och ligger på 2 988 kr / m² (2021). Inga planerade avgiftshöjningar i dagsläget. Föreningen följer en uppdaterad underhållsplan. Föreningen har fått betyget A+ gällande ekonomin.

Gemensamma ytor

Gemensam och renoverad tvättstuga finns på Nordhemsgatan och är utrustad med två Miele-tvättmaskiner, torktumlare samt torkskåp. På gården finns gemensamma odlingslådor. Föreningen har ett cykelrum samt ett välutvecklat miljörum för sopor och återvinning. Samtliga lägenheter har källarförråd.

TV och Bredband via Stadsnätet (ITUX)

Föreningen är ansluten till stadsnätet med fiber 1000 Mbit/s via ITUX. Alla boende har tillgång till diverse digitala tjänster via ITUX hemsida beroende på önskemål. Valfriheten är stor via ITUX och boende kan välja själva vad de vill ha och vad de vill betala för t.ex. telefoni, bredband, TV eller diverse trygghetstjänster. TV från Telenor och bredband från A3 ingår i avgiften.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

 

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

 

Förvaltare

Riksbyggen sköter ekonomisk- och fastighetsförvaltning.

Fastighetsskötsel och städning sköts av externa leverantörer. 

 

Juridisk person

Nej.

Andelstal

Under 2016 har lägenheternas andelstal räknats om. För korrekt information gällande aktuell lägenhet kontakta styrelsen.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Framgår av föreningens stadgar. 

 

Parkering

Boendeparkering gäller i området. För mer information om områdets sträckning och priser, gå in på http://www.goteborg.se/wps/portal/boendeparkeringsansokan

bottom of page