top of page

Praktisk information

För dig som medlem eller lokalhyresgäst.

Trivsel

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar eftersom vi tillsammans äger och förvaltar husen vi bor i. För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ner några enkla regler som vi alla är skyldiga att rätta oss efter. Detta för att vi skall trivas tillsammans i vår förening! 

Undvik gärna alltför höga ljud efter kl 22:00 på vardagar och kl 23:00 på helger såväl inomhus som ute på balkonger eller altaner mot gården. Om du har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om du innan festen informerar grannar eller sätter en lapp i porten om att du skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad :)

Säkerhet och ansvar

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Därför kan vi se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, miljörum och övriga gemensamma utrymmen är ordentligt låsta. Lämna inte ut portkoden till obehöriga. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till föreningen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. 

Flytta in eller flytta ut

Vid flytt in eller ut är du som medlem skyldig att skydda gemensamma utrymmen som trapphus eller hiss gällande, t.ex. ytskick på väggar, golv eller liknande. Repor eller skador som orsakas vid eventuell flytt innebär ersättnings- och/eller återställandeskyldighet. När det gäller städning efter flytt så ska gemensamma ytor vara städade samma dag. Att missköta detta är inte ok och påföljder kan vara ersättningsskyldighet. Vid flytt ansvarar du som medlem att informera eventuell flyttpersonal om föreningens regler, som att dörrar till cykelrum, trapphus eller liknande inte får ställas upp och lämnas obevakade.

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen som föreningen har är cykelrum, soprum, källare, innergård och trädgård mot Linnégatan. Tillsammans ansvarar vi för dessa utrymmen. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel så att fastighetsskötare och städföretag kan utföra sina sysslor. Vid tillfällig förvaring av möbler vid renovering och liknande skall dessa märkas med lappar som anger vem som äger föremålet samt när det kommer att tas bort.

 • Inga sopor i trapphuset.

 • Ingen förvaring av möbler eller liknande i trapphuset pga. brandrisk.

 • Dörrar till källarförråd ska alltid vara låsta.

 • Dörr till innegården ska alltid vara låst.

 • Håll rent och snyggt på ditt våningsplan.

 • Dörrmattor får inte placeras i trapphuset.

 • På vintern hjälps vi åt med skottning samt att salta våra entréer.

 • Cyklar får enbart förvaras innanför den gula linjen då Renova behöver utrymmet vid tömning av sopor. 

Det är inte tillåtet att slänga fimpar eller snus från fönster, utanför dörrar eller på gården. Det handlar om allmän trivsel samt att undvika att barn, fåglar eller andra djur får i sig dessa. Undvik att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster. Våra trapphus och tvättstugan städas av ett externt städföretag.​

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Ställ inte soppåsar, skräp till soptippen, skor och andra föremål i trapphus eller övriga gemensamma ytor för allas trivsel och av brandsäkerhetsskäl. Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i porten då den är klassad som utrymningsväg vid brand.

Gården och våra entréer  

Som ni vet är våra två hus byggda i sekelskiftesstil, vackert renoverade och föreningen förespråkar att behålla tidstypisk stil och arkitektur. Vi är väldigt måna om att sköta om där vi bor och ta hand om vår närmiljö inne i våra två hus. Vi uppskattar om alla hjälps åt med några små men trivsamma detaljer så att vår gemensamma utemiljö blir ännu mer trivsam:

 • Hjälp till att hålla rent och snyggt utanför våra portar och vi städar tillsammans bort skräp, affischer mm.

 • Håll innergården ren och snygg.

 • Våra växter i trädgården på Linnégatan och på innergården trivs om vi vattnar och tar hand om dem.

Rökning förbjuden

Att röka i sin egen lägenhet är självklart upp till var och en men i trapphus, tvättstuga, entréer, trädgård eller andra gemensamma utrymmen är detta ej tillåtet. Det är alltså rökförbud vid alla gemensamma utrymmen i vår förening. Upplys gärna besökare och hantverkare om detta.

Cyklar och barnvagnar

I cykelförrådet får cyklar och barnvagnar förvaras. Även föreningens gemensamma redskap och sådant som hör till städning, skötsel av trädgård och växter förvaras här. Medlemmar som har cyklar i cykelförrådet som inte används (ex. endast för förvaring) ska i möjligaste mån ställa sin cykel i den inre delen av cykelförrådet. 

Balkonger och altaner

Precis som i alla bostadsrättsföreningar ägs balkonger/altaner av föreningen. Ingen boende äger mark eller annan yta. Alla balkonger/altaner eller liknande tillhör föreningen med efterföljande underhållsansvar förutom sådant som medlemmen är skyldig till. Inga extra avgifter tas ut för någon balkong/altan i föreningen. Vid upprättandet av en ny balkong/altan så skrivs ett avtal mellan boende och föreningen under byggnadsperioden för att reglera ansvar och skyldigheter.

Hiss

Felanmälan görs till styrelsen. Akuta fel rapporteras enligt anslag i hissarna. Det inträffar ofta att hissen sluta fungera, testa att göra en enkel felsökning själv först, det kanske ligger något och blockerar sensorerna, eller som på Linnégatan då listen högst upp ofta stöts till och bryter sensorkopplingen vilket gör att hissen slutar fungera. Kika på detta innan felanmälan så sparar vi många tusenlappar varje år. 

 

Tvättstugan

Anvisningar gällande regler och rutiner för tvättstugan (PDF, 0.2 MB) finns på anslagstavlan till vänster i tvättstugan.

Brandvarnare och brandförebyggande arbete

Föreningen har delat ut gratis brandvarnare och batteri till samtliga boende som skall monteras nära sovrum och nära kök enligt information från Brandskyddsföreningen (PDF, 0.1 MB). Brandvarnare är obligatoriskt i samtliga lägenheter. Tänk på brinnande ljus i hemmet, speciellt under mörkare årstider och kring jul. Läs gärna information från Brandskyddsföreningen om brinnande ljus (PDF, 0.1 MB). Lämna aldrig hemmet med brinnande ljus! Föreningen har även brandvarnare samt brandsläckare i trapphusen och det sker kontinuerligt kontroller för att säkerställa att dessa fungerar. Enligt föreningens brandförebyggande arbete är det inte tillåtet att förvara något i trapphusen och dörrmattor ska ligga innanför lägenhetsdörren och inte i trapphuset.

Autogiro, e-faktura eller pappersavi

Genom din bank kan du betala avgiften via autogiro eller e-faktura om du önskar. Ansökan gör man hos sin bank oftast via internetbanken. Gör du inget val skickar Riksbyggen ut pappersavier 3 månadsavgifter per avisering via post. 

Namnskylt på dörr, hiss, trappuppgång, port och postfack

Vid inflytt/omflytt kan behovet uppstå av att ändra namnskyltarna vid postfack, i trappuppgången men också i porten. Medlem får inte skruva eller klistra namnskylt på ytterdörr, eller på annat sätt göra åverkan på ytskikt. Namn får fästas på tidningshållaren utanför dörren. Kontakta brflinnor@gmail.com med instruktioner om vad du/ni vill att det skall stå på de nya skyltarna så ombesörjer föreningen hela ändringen.

Stadsnätet via ITUX (fd. Gothnet)

Föreningen är ansluten till stadsnätet med fiber 1000 Mbit/s via ITUX. Valfriheten är stor och medlemmar kan välja själva vad de vill ha och vad de vill betala när det gäller de senaste digitala tjänsterna. Den vita boxen (en mediakonverterare) som du har i din lägenhet får inte flyttas, tas bort eller liknande utan är en del av lägenheten. Detta gäller även de känsliga kablar av fiberoptik som går från mediakonverteraren. Ifall du måste flytta boxen måste du kontakta styrelsen för vidare information. Ifall fiberoptik skadas faktureras detta medlemmen. 

 

För support eller problem med installation, teknik eller tjänster hänvisar vi till ITUX Support eller vald tjänsteleverantör. Styrelsen erbjuder ingen support utan ska enbart informeras i de fall en tekniker behöver göra platsbesök. Det är medlemmens ansvar att säkerställa att den egna utrustningen är kompatibel och korrekt inställd. Det har förekommit att tjänsteleverantörer hänvisat till föreningen men vårt avtal med ITUX är tydligt: "Om din tjänsteleverantör mot förmodan inte kan lösa just ditt problem felanmäls ditt ärende vidare till ITUX som ansvarar för det lokala nätet."

 • TV: Föreningen har genom ITUX valt Digital-TV via tjänsteleverantören Telenor som ingår i månadsavgiften (basutbud med 17 kanaler, 14 HD-kanaler, 1 Playtjänst + tjänsten STREAM). Alla lägenheter är utrustade med en digitalbox samt kanalkort (programkort) från Telenor som tillhör lägenheten. Ifall digitalbox eller kanalkort försvinner från lägenheten debiteras medlemmen på denna kostnad. Detta gäller även vid överlåtelse då digitalbox och kanalkort ska följa med en försäljning. Du kan separat köpa en CA-modul ifall du har detta behovet. För kunder som önskar fler kanaler har vi 100 kr rabatt på kanalpaketet T-3 Stor. För tilläggskanaler finns utbud via www.telenor.se och beställningen görs genom Telenor.

 • Bredband: Föreningen har genom ITUX valt bredband via tjänsteleverantören A3 (fd. T3) som ingår i månadsavgiften med hastigheten 100/100 Mbit/s. Medlemmar kan få upp till 1000/1000 Mbit bredband mot tillägg och all uppgradering görs via A3 kundtjänst via www.a3.se.

All felanmälan görs till respektive tjänsteleverantör. Ifall du väljer en annan lösning än TV och Bredband via fiber, te.x. parabol eller liknande så kontakta styrelsen för att få information om föreningens regelverk. Föreningen bekostar inte val som görs utanför de avtal föreningen tecknat.

Nycklar

Bostadsrättshavaren ansvarar för nycklar, cylindrar och tvättstugelås. Vid förlust, ersätts av dessa av bostadsrättsinnehavaren. För vissa nycklar tar föreningen ut en tilläggskostnad enligt: Postfack lås och nycklar 800 kr, Ny nyckel till undre låset 800 kr, Tvättcylinder lås och nycklar 500 kr. Det övre låset får kopieras utan tillstånd. Det undre låset måste kopieras av föreningens nyckelansvarig. Ifall du behöver beställa nya nycklar kontakta styrelsens nyckelansvarig.

Föreningen har valt att avskaffa alla huvudnycklar, dvs. det finns ingen generell nyckel finns till lägenheterna, utan föreningen använder sig av den dörrnyckeltub som finns placerad i dörrens övre hörn där den boende lägger nycklar enligt anvisning från styrelsen vid behov. Du kan alltså känna dig trygg med att de nycklar som du fått till din lägenhet är de enda nycklar som kan öppna dörren.

 

Dörrnyckeltub

För att kunna utföra servicearbeten av olika slag så är det ibland nödvändigt att får tillträde till lägenheten. För att du inte skall behöva vara hemma eller om du inte vill eller kan, så har vi installerat en så kallad dörrnyckeltub i varje lägenhetsdörr. Ifall du inte är hemma vid servicearbeten så lägger du bara lägenhetsnyckeln i tuben från insidan. Servicepersonalen låser upp tuben från utsidan med tubnyckeln och tar ut lägenhetsnyckeln och öppnar dörren. Efter servicearbetet lägger servicepersonalen tillbaka lägenhetsnyckeln i dörrnyckeltuben. När du kommer hem så tar du bort lägenhetsnyckeln från tuben.

Städning och fastighetsskötsel

Städning av gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstuga samt fastighetsskötsel sköts av externa leverantörer. Ifall du har synpunkter ber vi dig kontakta styrelsen via epost. 

Uthyrning i 2:a hand av bostad

En bostadsrättshavare har frihet att hyra ut i andra hand under en tid då medlemmen bor någon annanstans pga. studier, arbete eller andra giltiga skäl. Föreningen följer Riksbyggens rutiner och rekommendationer när det gäller uthyrning i andra hand. Du måste alltid för varje fall ha styrelsens tillstånd och alla regler framgår av föreningens stadgar. Ladda ner blankett för uthyrning i 2:a hand

Parkeringsplatser

Bostadsrättsföreningen Linnor har inga egna parkeringsplatser. De parkeringsplatser som finns att tillgå är boendeparkering M4 som går att ansöka om via Göteborgs kommuns hemsida. Boendeparkering kan alla som är över 18 år och folkbokförda på en adress som ligger inom ett område med boendeparkering ansöka om. Du kan bara få parkeringstillstånd för ett fordon och måste vara folkbokförd på adressen vid ansökningstillfället. Besked får du direkt och själva klisterlappen får du inom ca två veckor. Om du kan få tillstånd eller inte beror på vilken gata du bor på och ibland även på vilken fastighet på den aktuella gatan.

 

Det finns även möjlighet att hyra parkeringsplatser i garage hos de större privata fastighetsägarna i Linnestaden exempelvis Holger Blomstrand Byggnads AB i parkeringsgaraget på Prinsgatan 12 samt av Ivar Kjellberg Fastighets AB i parkeringshusen på Vegagatan. 

Delningsekonomi

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. För föreningens medlemmar har vi sedan många år tillbaka tillgång till lite saker inköpta för föreningen vid städdagar och de mindre underhåll vi genomför själva. Du kan t.ex. kostnadsfritt låna högtryckstvätt, dymo, stege, slag- och skruvdragare, grovdammsugare, magasinkärra, bygglampa, förlängningssladd, diverse mindre analoga verktyg. På förenings städdagar kan du kika på vad som finns. Ifall du vill låna något så kontaktar du någon i styrelsen. 

Information om stambyte etc.

Föreningen genomförde ett stambyte 1979 och ledningarna filmades 2009 och 2018 utan anmärkningar. Underhåll är reglerat i föreningens uppdaterade underhållsplan. Generellt gäller att värmeledningar håller i upp till omkring 80 år, avloppsledningar gjutjärn håller i upp till omkring 50 år och vattenledningar håller i upp till omkring 60 år.

Andelstal

Under 2016 har lägenheternas andelstal räknats om. För korrekt information gällande din/er lägenhet kontakta styrelsen. 

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Framgår av föreningens stadgar. 

Tomträtt

Föreningen äger sin egen mark.

 

Stadgar

Har finns föreningens stadgar.

bottom of page