top of page

Att bo hos oss

Här finner du information för dig som medlem eller lokalhyresgäst i bostadsrättsföreningen Linnor.

 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar eftersom vi tillsammans äger och förvaltar husen vi bor i. För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ner några enkla regler som vi alla är skyldiga att rätta oss efter. Detta för att vi skall trivas tillsammans i vår förening!

Praktisk information

Information kring trivsel, flyttning, gården, entré, autogiro/e-faktura, bredband/tv, brandförebyggande arbete mm.

Årlig skötsel

Arbete som ska göras årligen av medlem och lokalhyresgäst.

 

Renovering och underhåll

Obligatorisk information inför renovering och underhåll.

Ventilationssystem

Information kring föreningens ventilationssystem.

Värmesystem

Information kring föreningens värmesystem.

Miljörum och återvinning

Avfallshantering, källsortering och återvinningsarbete. 

Ört- och kryddträdgården

Vår örtträdgård på den gemensamma innegården.

Hallå!

 

Ifall du saknar något på vår hemsida så kan du e-posta dina förslag och idéer till oss!

 

bottom of page