Stadgar

Här hittar du de stadgar som gäller för Brf Linnor.

Stadgar är de interna regler som gäller för en bostadsrättsförening. Nedan finner du de stadgar som gäller för Brf Linnor. Utöver våra stadgar har vi även detaljerade regler som fastställts på ordinarie årsmöten samt styrelsemöten som sammanfattas under "Att bo hos oss". Styrelsen ska alltid kontaktas vid oklarheter eller funderingar, då en medlem även har skyldigheter mot föreningen och inte enbart rättigheter. 

Stadgar (PDF, 1.9 MB)

© 2020 Brf Linnor