top of page

Stadgar

Här hittar du de stadgar som gäller för Brf Linnor.

Stadgar är de interna regler som gäller för en bostadsrättsförening. Nedan finner du de stadgar som gäller för Brf Linnor. Utöver våra stadgar har vi även detaljerade regler som fastställts på ordinarie årsmöten samt styrelsemöten som sammanfattas under Att bo hos ossProtokoll från årsmöten regleras i föreningens stadgar. Ifall du vill läsa mer om protokoll från månadsmöten hänvisar vi till information hos Bostadsrätterna.  

Stadgar (PDF, 1.9 MB)

bottom of page