top of page

Miljörum och återvinning

Ett fräsch och modernt miljörum som förenklar vardagen.

Vårt miljörum delar du med dina grannar. Här är det extra viktigt att visa hänsyn och respekt. Vi hjälps alla åt ifall något hamnar utanför kärl samt städar upp för allas trevnad. Ifall det är fullt i kärl får du höra av dig till styrelsen och vänta med att slänga i detta kärl.

Miljörum för sop- och avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter etc.

Som i många städer betalar de som bor i bostadsrätter i Göteborg för sop- och avfallshantering. Detta innebär att ju bättre vi som boende är på hantera detta desto längre kostnad får vi för vår sop- och avfallshantering. I vårt miljörum på Linnégatan 31 kan du slänga sedvanligt matavfall, hushållsavfall, plastförpackningar, kartonger, tidningar, färgat och ofärgat glas (OBS! blanda inte dessa), metallförpackningar, batterier och lampor. 

 

 • Sköt återvinningen i soprummet så sparar vi en del pengar och slipper extra tömningar.

 • Vik alltid ihop kartonger för att spara på utrymme.

 • Matavfall slängs i de bruna papperspåsarna i de bruna kärlen.

 • Container kan beställas i samband med föreningens städdagar (vår / höst).

​​

Vad kan du slänga i föreningens miljörum?

 • Tydlig information finns placerat med en skylt ovanför varje kärl

 • Matavfall/kompost i en stängd brun papperspåse (bruna kärl)

 • Hushållsavfall (gröna kärl)

 • Plastförpackningar (orange kärl)

 • Kartonger (orange kärl), vik alltid kartonger så de tar upp minimal plats

 • Tidningar och papper (orange kärl)

 • Glas, färgat (orange kärl) respektive ofärgat (orange kärl), OBS! blanda inte dessa!

 • Metallförpackningar (orange kärl)

 

Ifall det du ska slänga inte finns angivet på en skylt ovanför respektive kärl får du inte slänga detta i vårt miljörum.

 

Förbud i vårt miljörum?

Den enskilde medlemmen ansvarar för borttransport och får inte slänga följande i miljörummet:

 • Grovsopor (möbler, krukor, byggmaterial, trä, korgar, gips, metallskrot, elapparater, jord, lysrör, stenar etc.).

 • Färgburkar och andra kemiska produkter ska enligt lag lämnas på närmaste miljöstation.

 • El- och elektronikavfall ska enligt lag* samlas in särskilt på närmaste miljöstation

 • Kemiska produkter får inte slängas utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

 • Dumpa skräp i fel kärl, t.ex. fylla ett kärl för hushållssopor med kartong eller plast för att ett kärl är fullt. Då hör du av dig till föreningen och slänger inte ditt skräp denna dag.

 • Att gömma förbjudna sopor i botten av kärl.

 • Julgranar.

 • Allt annat som inte finns angivet på respektive skylt ovanför varje kärl.

 

* Enligt svensk lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får inte slänga hos oss. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Återvinningsplats och ÅVC

Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Närmaste återvinningsplats ligger på Vegagatan. Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, såväl hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna (ÅVC:erna). Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med nya fribesök varje kalenderår. Läs mer på Göteborgs Stad.

 

Vanliga frågor

 • Kärlen töms varje vecka (schema finns uppsatt i miljörummet).

 • Föreningen betalar för kärlen och dess vikt vid varje tömning - sköter vi detta sparar vi enkelt mycket pengar.

 • Matavfall/kompost (bruna kärl) är kostnadsfria.

 • Ifall något går sönder plockar man upp detta.

 • Ifall något läcker så torkar vi upp efter oss i både soprum, trapphus eller hiss.

 • Vi har ett miljötänk i föreningen och hoppas du som boende respekterar detta.

 • Ifall det saknas små bruna papperspåsar för matavfall i soprummet, eposta brflinnor@gmail.com så beställer vi fler.

 • Lampor i miljörummet släcks med automatik.

 • Närmaste återvinningsplats ligger på Vegagatan ca 300 meter från oss. Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort och i Högsbo finns närmaste central.

 

Ifall du är nyfiken på när Renova kommer så kan du Ladda ner hämtningsschemat (PDF, 0.3 MB)

bottom of page