top of page

Föreningens ventilationssystem

Ett energieffektivt ventilationssystem.

Information kring föreningens ventilationssystem

Vi har 4 st moderna, miljö- och energieffektiva ventilationsfläktar installerade på föreningens båda fastigheter (2 st per fastighet som betjänar vänster och höger sida). 2015 genomförde vi ett omfattande arbete för att få bästa möjliga ventilation för de boende. 2016 fick föreningen godkänt på OVK med åtgärder i samtliga föreningens lägenheter. 

Föreningens regler finns för att vara aktuella i många år. Det är av största vikt att du/ni inte utför förändringar i din/er lägenhet eller lokal som kan påverka föreningens ventilation eftersom varje lägenhet/lokal är ansluten till det centrala ventilationssystemet som föreningen använder. Fläktar (med motor, eller annan mekanik) som stör ut det centrala ventilationssystemet får inte användas eller installeras. Ifall du är osäker i samband med en köksrenovering så gäller att fläktar med motor är ej tillåtet och har du några frågor vill vi att du vänder dig till styrelsen.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Föreningen fick efter omfattande åtgärder godkänd på OVK* i under 2015 och nästa kontroll görs 2021. Vid detta tillfälle kommer det upptäckas ifall någon installerat fel kåpa i kök eller om kanaler stängs igen, flyttats eller liknande av medlemmar som därmed kommer stå få kostnaden enskilt (detta gäller även om du köpt en lägenhet, då det är ditt ansvar och inte föreningens). Som medlem/lokalhyresgäst får du under INGA omständigheter göra justeringar på ventilationsdon i badrum eller kökskåpa. Ifall dörrar med ventilationshål byts ut måste ventilationshål finnas på de nya dörrarna. Om detta inte görs ändras flödet i fastigheten och det drabbar då någon annan medlem. Vid kommande OVK besiktningar kommer medlemmar belastas på kostnad för åtgärder som krävs att få godkänd OVK med åtgärder ifall medlemmen genomfört någon av ovan förändringar i lägenheten. Vid renovering och underhåll måste den enskilda medlemmen ta sitt ansvar enligt föreningens regler och stadgar. 

Vid OVK avgör besiktningspersonal ifall det som finns installerat är godkänt enligt aktuella regler. Vi har genom åren sett att OVK reglerna ändras och av den anledningen är en korrekt kåpa (ej fläkt med motor eller liknande) för föreningens ventilationssystem den regel som gäller. Ifall OVK regler ändras är inte föreningen skyldig till att på något sätt ha godkänt fläktar med motor, därför är reglerna den enda garantin för kompatibilitet med föreningens ventilationssystem.

* Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Ändringar belastar medlemmar/lokalhyresgäster som bryter mot reglerna

Ändringar som påverkar ventilationssystemet är inte tillåtet och bryter mot föreningens regler och stadgar. Ventilationsförändringar inklusive byte eller förlängning av ventilation i kök som kan påverka genomförd OVK är inte tillåtna innan samtal sker med styrelsen. Eventuella problem eller kostnader kommer från och med 1 december 2015 att belasta de boende som bryter mot reglerna. Kontakta alltid styrelsen ifall du/ni är osäkra. Vid renovering är det av största vikt att ventilationskanaler täcks för att inte byggdamm, isolering eller liknande ska fastna i takfläktarna. Kostnad för rengöring kostar omkring 20 000 kr exkl moms som orsakande medlem/lokalhyresgäst får betala.

bottom of page