top of page

Föreningens värmesystem

Ett optimerat värmesystem.

Föreningen är ansluten till fjärrvärme via Göteborgs stad. Anläggningen är modern och optimerad. Samtliga radiatorer/element i lägenheter och lokaler är justerade för att så effektivt som möjligt leverera jämn värme till samtliga lägenheter och lokaler. Föreningen genomför årligen kontroll så att värmesystemet är välskött och optimerat. Under 2018 genomfördes en omfattande översyn med åtgärder i samtliga lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen. 

På hösten respektive våren sätter kommunen igång/stänger av värmen. På hösten kan det därmed ta ett par dagar innan värmen kommer igång. Detta är inget vi i föreningen kan påverka. Utomhustemperaturen styr systemen som kontrolleras av Göteborgs energi vilket även kan variera under en varm vintern. Båda våra fastigheter delar på samma fjärrvärmesystem. Föreningen har bestämt att 21 grader är den temperatur som gäller och vår anläggning har dessa inställningar. Temperatur kan variera ifall boende vädrar eller t.ex. sover med öppet fönster som är vanligt. Föreningens system är optimerat så att samtliga element levererar enligt en planerad kurva framtagen av föreningens energiexperter för att vi ska ha ett kostnads- och boendemiljöeffektivt värmesystem. 

Boendeinformation om radiatorer/termostat (PDF, 0.2 MB)

Radiatorer/element

Radiatorer/element tillhör föreningen och får inte flyttas eller bytas ut, dock måste radiatorer/element underhållas genom målning. Luftning får inte göras av innehavaren utan detta görs organiserat av föreningen genom auktoriserad personal som har kännedom om föreningens värmesystem

  • Radiatorer/element är föreningens egendom och att byta ut radiatorer i sin lägenhet är inte ok.

  • Att byta plats på radiatorn i samma rum får inte göras då radiatorerna dels skall värma upp rummet samt ta hand om kallraset som kommer från fönster.

  • Du får inte byta plats på radiatorer då varje radiator är injusterad för just det rummet dem är placerade i. Om de kopplar bort radiatorer medför det en stor risk att det blir kallt i det rummet/lägenheten. Då fler medlemmar kanske har planer på att göra samma sak längre fram i framtiden kommer det i slutändan påverka vår injustering negativt.

  • Inga ventiler får justeras eftersom det kan förstöra hela injusteringen.

  • Man får absolut inte tillåtelse att koppla bort radiatorer. Radiatorer/element får inte stängas av eller tömmas vid renovering. Ta kontakt med styrelsen så att föreningens experter på värmesystemet involveras. Annars skapas obalans i värmesystemet som är väldigt kostsamt och belastas den medlem/lokalhyresgäst som orsakat problemen.

  • Radiatorer/element får inte manipuleras, skruvas på eller luftas. Den enda tillåtna justering som får göras är att vrida på termostat för att välja 1, 2, 3 osv. Föreningen har satt en säkerhetsspärr på termostater för att dessa inte ska lossas.

  • Boende är ansvariga för underhåll av radiatorer/element, t.ex. målning med avsedd radiatorfärg. Luftningsventiler eller andra delar som VVS personal behöver skruva på vid behov får inte målas då dessa förstörs - ifall så sker bekostas utbyte av medlem/lokalhyresgäst som genomförs av föreningens hantverkare.

  • Nya radiatorer/element får inte tillkomma i något utrymme.

  • Badrum är inget utrymme som föreningen ska bekosta uppvärmning av.

  • Skåp/bänkar framför radiator (så radiator blir inbyggd) i kök i samband med renovering är inte tillåtet då radiatorn inte får ut mer än ca 50% effekt och man kan uppleva dragproblem i det rummet samt man inte kommer åt radiatorn i framtiden vilket kan behövas om den börjar läcka mm.

Handdukstork och golvvärme

Den som planerar renovering och installation av handdukstork måste ha en elektrisk lösning. Vattenburen handdukstork är inte tillåtet i föreningen. Den som planerar renovering och installation av golvvärme måste ha en elektrisk lösning. Vattenburen golvvärme är inte tillåtet i föreningen. Efter en omfattande översyn med åtgärder finns från 2018 inga vattenburna handdukstorkar eller vattenburen golvvärme hos föreningen och all vattenburen nyinstallation är förbjuden. 

Ändringar belastar medlemmar/lokalhyresgäster som bryter mot reglerna 

Ändringar som påverkar värmesystemet är inte tillåtet och bryter mot föreningens regler och stadgar. Eventuella problem eller kostnader kommer från och med 1 december 2015 att belasta de medlemmar/lokalhyresgäster som bryter mot reglerna. Kontakta alltid styrelsen ifall du/ni är osäkra.

bottom of page